Voor en door ouders

Ruim 1% van de Nederlanders heeft een vorm van autisme

ANBI

Stichting Autisme Netwerkcafé Krimpen
Het Autisme NetwerkCafé Krimpen is sinds 22 december 2015 een stichting. De stichting is een instelling die het algemeen nut beoogt.

RSIN/ fiscaal nummer: 8558.55.605
KVK: 64802329
De Stichting kan bestaan dankzij fondsen en schenkingen.
Wilt u ons ook steunen?
Dit kan door een donatie op IBAN: NL52 INGB0007034397 t.n.v. Stichting Autisme Netwerkcafe Krimpen

Beleidsplan

Wij hebben geen winstoogmerk en een actueel beleidsplan (pdf).

Financiele verantwoording:

 klik hier voor  jaarverslag 2019

 Klik hier voor jaarrekening 2019

Beloningsbeleid:
De werkzaamheden worden onbezoldigd uitgevoerd. Er worden behalve onkostenvergoedingen geen salariskosten betaald.

Doelstelling

De Doelstelling van Stichting Autisme NetwerkCafé Krimpen is:
Op een professionele manier het welzijn bevorderen van ouders van- en kinderen (uit de Krimpenerwaard) met autisme spectrum stoornis en hun omgeving. We trachten ons doel te verwezenlijken door het organiseren van educatieve bijeenkomsten en activiteiten. Wij willen lotgenoten met elkaar in contact brengen en laten leren van elkaars ervaringen. Daarnaast willen wij professionals inhuren om relevante informatie te verstrekken.

Activiteiten

3 tot 5x per jaar worden er bijeenkomsten gehouden op wisselende locaties. De bijeenkomsten zijn gratis en er wordt koffie/thee/fris geserveerd. Er is (bijna) altijd een thema aan gekoppeld al dan niet met een professionele spreker. Na het informatieve deel is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen en tips uit te wisselen.

Klik hier voor onze agenda.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Nathalie van Zijp (Voorzitter)
Brigitte van Egmond (Secretaris en Penningmeester) 

Contactgegevens

U kunt meer informatie opvragen via:
info@stichtingANCK.nl

Postadres:
Ouverturelaan 19
2926 PT Krimpen aan den IJssel
tel:  0180-444275