Verslag bijeenkomst 19 maart 2019, thema: Hoe gaat het nu met jou?

Woensdag 20 maart

Verslag bijeenkomst 19 maart 2019, thema: Hoe gaat het nu met jou?

Woensdag 20 maart


Dinsdagavond 19 maart 2019 waren ongeveer 45 bezoekers aanwezig in lunchroom De Specialiteit voor meer uitleg over Brain Blocks en om met elkaar te spreken over de vraag “Hoe gaat het nu met jou? (als ouder van)”.

Anja van Rijswijk en Sanne Pouwels van YOUZ (voorheen Sarr/ Lucertis)  nemen de aanwezigen mee in de wereld van Brain Blocks. Brain Blocks is ontwikkeld door Stephan van de Ven. Het is een middel om te praten als woorden moeilijk zijn. In praktische zin is Brain Blocks een doos met verschillende materialen met verschillende kleuren, waaronder twee borden met een afbeelding van identieke hoofden en diverse materialen waaronder ballen, blokken, bruggen, staafjes, cilinders en een filter. Dit maakt het aantrekkelijk om met Brain Blocks aan de slag te gaan.

Het is ontstaan als psycho-educatie en wordt nu ook gebruikt als therapeutische interventie. Het is geschikt voor kinderen, jongeren maar ook volwassenen met autisme. Het heeft de voorkeur om Brain Blocks aan te bieden samen met ouders, leerkracht, docenten, gezin.

Bij Brain Blocks wordt er vanuit gegaan dat hulpvragers zelf het beste weten hoe hun eigen brein werkt! Het is dan ook bedoeld om de hulpvrager uit te nodigen tot het maken van eigen beelden en taal.

Waar zit autisme in je lijf? De meeste kinderen kunnen precies aangeven dat het in het hoofd zit (in het brein). Autisme is een informatieverwerkingsverschil.

Autisme? Hoe zit dat eigenlijk? In een hoofd zonder autisme worden alle bolletjes makkelijk met elkaar verbonden. Een brein met autisme heeft meer schakeltijd nodig om (nieuwe) informatie te verwerken.

Een brein zonder autisme heeft een filter. Dit filter zorgt voor het tegenhouden van onbelangrijke informatie of geluiden. Niet alle informatie komt een brein zonder autisme binnen. Het brein met autisme heeft geen filter. Alle geluiden en informatie komen binnen, dit betekent dat het hoofd sneller vol raakt. Een vol hoofd heeft tijd nodig om alles weer op orde te krijgen. Binnen Brain Blocks wordt dit ‘opruimtijd’ genoemd.

 


Het tweede deel van de avond bestaat uit een dialoog over het thema “Hoe gaat het nu met jou? (als ouder van)”.

Karin Buijs van het Krimpens Sociaal Team is samen met een ouder van een dochter met autisme aanwezig om mee te doen aan de dialoog.

Caroline  is getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze heeft een dochter van 7 jaar en een zoon van 3 jaar en woont fijn in Krimpen. Anderhalf jaar geleden is ontdekt dat dochter autistisme heeft. Via schoolmaatschappelijk werk is Caroline in contact gekomen met het Krimpens Sociaal Team.  

Karin legt uit dat inwoners van Krimpen aan den IJssel hun hulpvraag kunnen stellen bij KrimpenWijzer (https://www.krimpenwijzer.nl/). Samen met de hulpvrager bepaalt KrimpenWijzer welke zorg nodig is die past bij de hulpvraag. Een professional van KrimpenWijzer kan doorverwijzen naar het Krimpens Sociaal Team.

Het Krimpens Sociaal Team biedt aan inwoners van Krimpen aan den IJssel ondersteuning en hulpverlening bij complexe/meervoudige problematiek. Vanuit het Krimpens Sociaal Team wordt ondersteuning zoals jeugd- en opvoedhulp, cliëntondersteuning, maatschappelijk werk en (specialistische) geestelijke gezondheidszorg aangeboden.

Bezoekers uit andere gemeenten kunnen terecht bij de wijkteams of het CJG in hun eigen woonplaats.

Meerdere aanwezigen geven aan positieve ervaringen te hebben met het Krimpens Sociaal Team.

Aan de hand van verschillende stellingen zijn de aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan over hoe het dan werkelijk is als ouder van een kind met autisme.

Onder andere de volgende stellingen zijn besproken, waarbij tips over en weer gedeeld worden.

·        ‘Gewoon, leuke dingen blijven doen. Dan hou je het heus wel vol’. #hoedan? #schuldgevoelens

·        ‘Werken levert (ont)spanning op # keuzestress # schuldgevoelens

·        ‘Verdelen van aandacht over andere broertjes of zusjes, appeltje eitje.’ #multitasken #ikbenerevenniet

Vanwege de persoonlijke verhalen is dit deel van de avond niet volledig opgenomen in het verslag. Een korte samenvatting van de dialoog:

Het is fijn als er in de omgeving van het gezin iemand een luisterend oor biedt of eens objectief mee kan denken over hoe een bepaalde situatie aangepakt kan worden. Een persoon van buiten het gezin observeert situaties soms anders waardoor er andere inzichten ontstaan. Verwachtingen loslaten en accepteren dat het anders gaat, kan enorm helpen. Het Krimpens Sociaal Team kan hier een belangrijke rol is spelen. Zij bieden een luisterend oor en helpen ouders en kinderen om in hun eigen kracht te zetten. Het is vooral belangrijk om te kijken wat werkt. Wat voor het ene gezin werkt, werkt voor het andere gezin niet persé.

Als laatste was de metafoor van het mondkapje in vliegtuig een hele treffende metafoor voor hetgeen besproken is tijdens dit deel van de avond. In het vliegtuig krijg je als ouders de instructie om bij nood eerst het mondkapje bij jezelf op te zetten en dan pas je kinderen te helpen om het mondkapje op te zetten. Dit werkt als ouder van één of meer kinderen met autisme ook het beste. Zolang je zelf overeind blijft staan, kun je heel veel……

De avond wordt besloten met de tip dat er in Krimpen is ook een Autismecafé voor volwassenen is. Er zijn meerdere bijeenkomsten per jaar. De nieuwe datum van deze bijeenkomst wordt via de nieuwsbrief gedeeld. Tip: als je op de hoogte wilt blijven van de laatste nieuwtjes meld je dan proactief aan. Op basis van aanwezigheid op deze avond mag de stichting niet automatisch nieuwsbrieven gaan sturen.

Om 21.45 uur wordt het plenaire  deel van de avond afgesloten en is het tijd voor een lekker hapje en drankje. De volgende bijeenkomst staat gepland voor dinsdagavond 5 november 2019. Het thema is dan (onder voorbehoud) Autisme & (pre) puberteit.